Bookmark (0)

Xian Yun 羡云 – HITA

Tip: If your musical instrument can't reach very low notes, transpose the notes to +5 semitones so it will be a lot easier to play 😊


1
1 share, 1 point

Xian Yun 羡云 (Eng: Cloud’s Longing)
HITA
www.chordlyrics.fun

Intro: (Flute) @0:02
[A]   [C²]   [D²]   [A]  [/]  [C] [D] [F]  

Verse 1: @0:13
[A₋₁]yún [G₋₁]shēn [A₋₁]chù [/] [C]qín [A₋₁]sè [C]liú
[A₋₁]shuāng [G₋₁]mǎn [A₋₁]dì [/] [C]dù [A₋₁]chūn [G₋₁]qiū
[A₋₁]tiān [G₋₁]zǐ [A₋₁]xiào [/] [C]qū [A₋₁]yōu [C]chóu
[C]yuè [D]xià [F]bú [/] [G]zuì [D]bù [F]xiū

Chorus 1: @0:37
[C]fǔ [D]qín [A]wèn [G]líng [D]jiě [G]yōu
[G]gǎn [A]shòu [C²]zhe [A]nǐ [G]de [A]wēn [F]róu
[C]zěn [D]nài [G]shí [F]guāng [D]cōng [G]cōng [/] [F]bù [C²]tíng [A]liú
[C]ruò [D]yòng [A]yì [G]shēng [D]děng [G]hòu
[F]huàn [G]nǐ [A]yí [C²]cì [D²]de [C²]huí [A]móu
[A]mèng [G]xǐng [D]shí [/] [D]bú [A]yuàn [A]yì [G]wú [C]suó [D]yǒu

Verse 2: @1:28
[A₋₁]niàn [G₋₁]wǎng [A₋₁]xī [/] [C]zuì [A₋₁]bù [C]xiū
[A₋₁]gū [G₋₁]sū [A₋₁]mèng [/] [C]nián [A₋₁]huá [G₋₁]liú
[A₋₁]tiān [G₋₁]zǐ [A₋₁]xiào [/] [C]qū [A₋₁]yōu [C]chóu
[C]yuè [D]xià [F]bú [/] [G]zuì [D]bù [F]xiū

Chorus 2: (same as chorus 1) @1:53
[C]fǔ [D]qín [A]wèn [G]líng [D]jiě [G]yōu
[G]gǎn [A]shòu [C²]zhe [A]nǐ [G]de [A]wēn [F]róu
[C]zěn [D]nài [G]shí [F]guāng [D]cōng [G]cōng [/] [F]bù [C²]tíng [A]liú
[C]ruò [D]yòng [A]yì [G]shēng [D]děng [G]hòu
[F]huàn [G]nǐ [A]yí [C²]cì [D²]de [C²]huí [A]móu
[A]mèng [G]xǐng [D]shí [/] [D]bú [A]yuàn [A]yì [G]wú [C]suó [D]yǒu

Chorus 3: @2:18
[C]cháo [D]huā [A]xī [G]shí [D]shǒu [G]hòu
[G]bàn [A]suí [C²]wú [A]yán [G]de [A]wēn [F]róu
[C]cǐ [D]kè [G]duō [F]xiǎng [D]zài [G]qiān [/] [F]nǐ [C²]de [A]shǒu
[C]ruò [D]yòng [A]yì [G]shēng [D]shǒu [G]hòu
[F]pàn [G]nǐ [A]yí [C²]cì [D²]de [C²]huí [A]móu
[A]zòu [G]yì [D]qǔ [/] [D]yǔ [A]nǐ [A]lái [G]shì [C]xù [D]jiù

Outro: @2:43
[C]ruò [D]yòng [A]yì [G]shēng [D]děng [G]hòu
[F]huàn [G]nǐ [A]yí [C²]cì [D²]de [C²]huí [A]móu
[A]mèng [G]xǐng [D]shí [/] [D]bú [A]yuàn [A]yì [G]wú [C]suó [D]yǒu


Like it? Share with your friends!

1
1 share, 1 point
Ben Dizon

I'm not a professional musician, but I have a good ear in determining the notes of a certain music. Hope you'll enjoy my music transcriptions :)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Choose A Format
Music Information
Add Music Information
Chords
You can submit either in a tab or chords format.
Letter Notes/So-fa Syllables
You can submit either in a letter notes or so-fa syllables format.
Community Forum
Discuss, ask or share some ideas anything that relates to music
Question
Got something to ask? Visit here