Bookmark (0)

[Lan Wangji] Bu Wang – Wang Yibo

lyrics + chords


0

[Lan Wangji] Bu Wang
Wang Yibo
The Untamed OST
www.chordlyrics.fun

Intro:
Dm
Dm     Bb      A

Verse 1: @0:26
Dm                        Bb
yún shēn yè wēi liáng
               Gm           C         F
jiǎo yuè qīng fēng fú xīn rào
Dm                    Bb
yī rén duì xuě wàng
                Gm                            A
wàng jǐn qián chén shì guò wǎng
Dm      C         Bb
gū sū tiān zǐ xiào
              Gm             C              F
mái xuě dú zàng fēng huá mào
Dm         C               Bb
jìng shì qín shēng yáo
                Gm            A             D
tán yì qū wèn líng kōng huí xiǎng

Chorus 1: @1:14
          Bbmaj7                C
nǐ hái    zài    wèn ma
                                   Am7                 Dm                                      
wèn jǐn gǔ lái shì rén de chī kuáng
                Bbmaj7                       Gm
shéi yòu     zài       yuǎn fang
                                        C                                A
zài wèn shì jiān gù rén hēi bái huǐyù jǐ duō liàng
               Bbmaj7         C
hái néng wàng jì ma
                                         Am7                     Dm
yún shēn gòng xǔ yī nuò rén máng máng
             Bbmaj7               A
jūn yòu    zài     hé fang
                    Dm                  Bbmaj7         A
xiāng wàng bù wàng

Verse 2: @2:07
Dm       C          Bbmaj7
zé shì yùn hán guāng
                Gm           C             Fmaj7
féng luàn bì chū shēng míng yang
Dm       C       Bbmaj7
tā què bù kěn wàng
          Gm                             A
tà jǐn qián chén shì guò wǎng
Dm            C             Bbmaj7
bì chén zhēng míng xiǎng
           Gm           C        Fmaj7
nán bì ēn yuàn shì fēi kuáng
Dm         C               Bb
jìng shì qín shēng yáo
                Gm            A              D
tán yì qū wèn líng kōng huí xiǎng

Chorus 2: (same as chorus 1) @2:55
          Bbmaj7                C
nǐ hái    zài    wèn ma
                                   Am7                 Dm                                      
wèn jǐn gǔ lái shì rén de chī kuáng
               Bbmaj7                       Gm
shéi yòu     zài       yuǎn fang
                                         C                                A
zài wèn shì jiān gù rén hēi bái huǐyù jǐ duō liàng
              Bbmaj7         C
hái néng wàng jì ma
                                         Am7                     Dm
yún shēn gòng xǔ yī nuò rén máng máng
            Bbmaj7               A
jūn yòu    zài     hé fang
                    Dm
xiāng wàng bù wàng

Interlude: @3:36
Dm     Bb     Gm     G     A
Dm     Bb     Gm     G     A

Chorus 3: @4:15
          Bbmaj7                C
nǐ hái    zài    wèn ma
Am7                 Dm                                      
bù wèn gǔjīn shì rén de chī kuáng
              Bbmaj7                       Gm
shéi yòu    zài      yuǎn fang
                                       C                                A
nán jiě shì jiān gù rén hēi bái huǐyù jǐ duō liàng
             Bbmaj7         C
hái néng wàng jì ma
                                        Am7                     Dm
kàn kè sàn qù wéi nǐ wǒ bù wàng
           Bbmaj7               A
yǔ jūn     zài      shēn pang
                  Dm         Bb       A        Dm
bié lái wú yang


Like it? Share with your friends!

0
John Wick

You must NOT harm my dog. Or else something will happen to you. Just give him treats, and I'll give you a hug. Peace.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Choose A Format
Music Information
Add Music Information
Chords
You can submit either in a tab or chords format.
Letter Notes/So-fa Syllables
You can submit either in a letter notes or so-fa syllables format.
Community Forum
Discuss, ask or share some ideas anything that relates to music
Question
Got something to ask? Visit here