Bookmark (0)

[Lan Wangji] Bu Wang – Wang Yibo

I recommend to NOT transpose the notes because it is already easy to play ^_^


1
1 point

(Lan Wangji) Bu Wang
Wang Yibo
The Untamed OST
www.chordlyrics.fun

Verse 1: 
@0:26
[F]yún [A]shēn [G]yè [E]wēi [D]liáng
[F]jiǎo [E]yuè [D]qīng [A]fēng [G]fú [C²]xīn [A]rào
[F]yī [A]rén [G]duì [E]xuě [D]wàng
[F]wàng [E]jǐn [D]qián [A]chén [G]shì [D]guò [E]wǎng
[F]gū [A]sū [G]tiān [E]zǐ [D]xiào
[F]mái [E]xuě [D]dú [A]zàng [G]fēng [C²]huá [A]mào
[F]jìng [A]shì [G]qín [C²]shēng [D]yáo
[A]tán [G]yì [F]qū [D]wèn [F]líng [G]kōng [E]huí [D]xiǎng

Chorus 1: @1:14
[F]nǐ [G]hái [A]zài [D²]wèn [D²]ma
[D²]wèn [E²]jǐn [F²]gǔ [E²]lái [C²]shì [G]rén [G]de [C²]chī [C²]kuáng
[F]shéi [G]yòu [A]zài [D²]yuǎn [D²]fang
[D²]zài [D²]wèn [D²]shì [C²]jiān [A]gù [G]rén [G]hēi [F]bái [G]huǐ[F]yù [G]jǐ [A#]duō [A]liàng
[F]hái [G]néng [A]wàng [D²]jì [D²]ma
[D²]yún [E²]shēn [F²]gòng [E²]xǔ [C²]yī [G]nuò [G]rén [C²]máng [C²]máng
[F]jūn [G]yòu [A]zài [G]hé [D]fang
[A~]xiāng[G]  [G]wàng [E]bù [F]wàng

Verse 2: @2:07
[F]zé [A]shì [G]yùn [E]hán [D]guāng
[F]féng [E]luàn [D]bì [A]chū [G]shēng [C²]míng [A]yang
[F]tā [A]què [G]bù [C²]kěn [D]wàng
[G]tà [F]jǐn [D]qián [A]chén [G]shì [D]guò [E]wǎng
[F]bì [A]chén [G]zhēng [E]míng [D]xiǎng
[F]nán [E]bì [D]ēn [A]yuàn [G]shì [C²]fēi [A]kuáng
[F]jìng [A]shì [G]qín [C²]shēng [D]yáo
[A]tán [G]yì [F]qū [D]wèn [F]líng [G]kōng [E]huí [D]xiǎng

Chorus 2: (same as chorus 1) @2:55
[F]nǐ [G]hái [A]zài [D²]wèn [D²]ma
[D²]wèn [E²]jǐn [F²]gǔ [E²]lái [C²]shì [G]rén [G]de [C²]chī [C²]kuáng
[F]shéi [G]yòu [A]zài [D²]yuǎn [D²]fang
[D²]zài [D²]wèn [D²]shì [C²]jiān [A]gù [G]rén [G]hēi [F]bái [G]huǐ[F]yù [G]jǐ [A#]duō [A]liàng
[F]hái [G]néng [A]wàng [D²]jì [D²]ma
[D²]yún [E²]shēn [F²]gòng [E²]xǔ [C²]yī [G]nuò [G]rén [C²]máng [C²]máng
[F]jūn [G]yòu [A]zài [G]hé [D]fang
[A~]xiāng[G]  [G]wàng [E]bù [F]wàng

Chorus 3: @4:15
[F]nǐ [G]hái [A]zài [D²]wèn [D²]ma
[D²]bù [E²]wèn [F²]gǔ[E²]jīn [C²]shì [G]rén [G]de [C²]chī [C²]kuáng
[F]shéi [G]yòu [A]zài [D²]yuǎn [D²]fang
[D²]nán [D²]jiě [D²]shì [C²]jiān [A]gù [G]rén [G]hēi [F]bái [G]huǐ[F]yù [G]jǐ [A#]duō [A]liàng
[F]hái [G]néng [A]wàng [D²]jì [D²]ma
[D²]kàn [E²]kè [F²]sàn [E²]qù [C²]wéi [G]nǐ [G]wǒ [C²]bù [C²]wàng
[F]yǔ [G]jūn [A]zài [G]shēn [D]pang
[A~]bié[G]   [G]lái [E]wú [F]yàng


Like it? Share with your friends!

1
1 point
Ben Dizon

I'm not a professional musician, but I have a good ear in determining the notes of a certain music. Hope you'll enjoy my music transcriptions :)

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Choose A Format
Music Information
Add Music Information
Chords
You can submit either in a tab or chords format.
Letter Notes/So-fa Syllables
You can submit either in a letter notes or so-fa syllables format.
Community Forum
Discuss, ask or share some ideas anything that relates to music
Question
Got something to ask? Visit here